"fierce response" — Słownik kolokacji angielskich

fierce response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowna odpowiedź
  1. fierce przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Knighton's fiercest response came when he was asked about reported demands.

powered by  eTutor logo