BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"featured speaker" — Słownik kolokacji angielskich

featured speaker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiany mówiący
  1. featured przymiotnik + speaker rzeczownik
    Silna kolokacja

    When a general authority of the church presides, he is the featured speaker.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo