"fashion-conscious woman" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta podążająca za modą
  1. fashion-conscious przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although fashion-conscious women were more likely to wear short skirts, even they did not endorse them enthusiastically.

    Podobne kolokacje:

podobne do "fashion-conscious woman" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fashion-conscious woman" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik