TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"family money" — Słownik kolokacji angielskich

family money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze rodzinne
  1. family rzeczownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Mother had family money so she and Daddy never really did much.