BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"facylitator" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "facylitator" po polsku

facylitator

rzeczownik
  1. facilitator
    • facylitator, ułatwiacz
      A party can be a facilitator for meeting new people. (Impreza może być ułatwiaczem w poznawaniu nowych ludzi.)

powered by  eTutor logo