PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"exploratory stage" — Słownik kolokacji angielskich

exploratory stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badawczy etap
  1. exploratory przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The memo told Hambrecht's roughly 500 employees that "public ownership is still in the exploratory stage."

    Podobne kolokacje: