BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"expand choice" — Słownik kolokacji angielskich

expand choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozszerz wybór
  1. expand czasownik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Health Caucus is committed to advancing reforms that reduce costs, increase patient control, expand choice, and promote cures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo