PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"essentially write" — Słownik kolokacji angielskich

essentially write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasadniczo napisz
  1. write czasownik + essentially przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    We essentially wrote a show we thought would be unproduceable.