Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"ensure accuracy" — Słownik kolokacji angielskich

ensure accuracy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij dokładność
  1. ensure czasownik + accuracy rzeczownik
    Silna kolokacja

    There should be mechanisms for individuals to review data about them, to ensure accuracy.