"enjoyed writing" — Słownik kolokacji angielskich

enjoyed writing kolokacja
Popularniejsza odmiana: enjoy writing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubiane pisanie
  1. enjoy czasownik + write czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I've actually quite surprised myself and enjoyed writing this open study.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo