"enable to write" — Słownik kolokacji angielskich

enable to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umożliw napisanie
  1. enable czasownik + write czasownik
    Luźna kolokacja

    The isolation he describes enables Shelley to write her classic.

    Podobne kolokacje: