KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"email marketing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "email marketing" po angielsku

e-mail marketing
email marketing

rzeczownik
 1. marketing mailowy
  The company is stepping up its e-mail marketing, especially at its core audience. (Firma zwiększa swój marketing mailowy, w szczególności ten skierowany do swojej podstawowej publiczności.)
 2. mailing reklamowy
  There was a lot of spam - mail sent to people who had not asked to get e-mail marketing. (Było tam dużo spamu - wiadomości wysłanych do ludzi, którzy nie prosili o mailing reklamowy.)

"email marketing" — Słownik kolokacji angielskich

email marketing kolokacja
 1. email rzeczownik + marketing rzeczownik = marketing mailowy
  Luźna kolokacja

  Email marketing is not about what you can get away with.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo