"electronic ink" — Słownik kolokacji angielskich

electronic ink kolokacja
Popularniejsza odmiana: Electronic Ink ink
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): elektroniczny atrament
  1. electronic przymiotnik + ink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This isn't the same technology as electronic ink - the images will have full motion, color and sound.

    Podobne kolokacje: