"elder woman" — Słownik kolokacji angielskich

elder woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starsza kobieta
  1. elder przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The film boldly explored the nature of a relationship between young man and an elder woman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo