"ecologically distinct" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekologicznie wyraźny
  1. ecologically przysłówek + distinct przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    This same process is responsible for build up of the larger Mississippi embayment; however, the delta region is the most recent and ecologically distinct portion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo