"earn a diploma" — Słownik kolokacji angielskich

earn a diploma kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarób dyplom
  1. earn czasownik + diploma rzeczownik
    Silna kolokacja

    The following year, he earned a high school diploma through an army program.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo