"drink eagerly" — Słownik kolokacji angielskich

drink eagerly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij z zapałem
  1. drink czasownik + eagerly przysłówek
    Luźna kolokacja

    She drank eagerly, as if the talking had drained her reserves.

    Podobne kolokacje: