"drink copiously" — Słownik kolokacji angielskich

drink copiously kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pij do syta
  1. drink czasownik + copiously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Both couples alleviate their stress by drinking copiously, and the party lasts all night long.

    Podobne kolokacje: