"distinct vein" — Słownik kolokacji angielskich

distinct vein kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna żyła
  1. distinct przymiotnik + vein rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These cheeses have distinct blue veins, which gives them their name and, often, assertive flavours.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo