"distinct image" — Słownik kolokacji angielskich

distinct image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny obraz
  1. distinct przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Sondra had built up a distinct mental image of the man who now sat facing her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo