"dismissive response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekceważąca odpowiedź
  1. dismissive przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The cleanup drew a dismissive response from Yukio Edano, the government's chief spokesman.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo