"disaster occurs" — Słownik kolokacji angielskich

disaster occurs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): katastrofa następuje
  1. disaster rzeczownik + occur czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then, a disaster occurred on another part of the project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo