"disagree on" — Słownik kolokacji angielskich

disagree on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej odmienne zdanie
  1. disagree czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Environmental groups and Texas energy companies still disagree on many issues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo