ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diocese official" — Słownik kolokacji angielskich

diocese official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik diecezji
  1. diocese rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some diocese officials said the exclusion stemmed from John Cardinal O'Connor's annoyance over President Clinton's veto of a bill that would have outlawed certain late-term abortions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo