"devil woman" — Słownik kolokacji angielskich

devil woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): diabeł kobieta
  1. devil rzeczownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Towards the end of the video, the devil woman kills all the band members and mounts their heads.

    Podobne kolokacje: