"design studios" — Słownik kolokacji angielskich

design studios kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): studia projektowe
  1. design czasownik + studio rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each team has access to design studios, clothing designers, and even models.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo