"design strategy" — Słownik kolokacji angielskich

design strategy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strategia projektowa
  1. design rzeczownik + strategy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Yankees' design strategy has been the same since then: buy aging superstars in bulk.

powered by  eTutor logo