"design space" — Słownik kolokacji angielskich

design space kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestrzeń projektowa
  1. design rzeczownik + space rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This results in a more complete search of the design space with maintaining the exchange of good information.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo