"design showroom" — Słownik kolokacji angielskich

design showroom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sala wystawowa projektowa
  1. design rzeczownik + showroom rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I had left the door ajar to encourage impulse buyers, and to keep an eye on Lila the receptionist in the interior design showroom across the hall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo