"design protocols" — Słownik kolokacji angielskich

design protocols kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): protokoły projektowe
  1. design czasownik + protocol rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Research projects, such as Brain Beats, are currently studying this by developing beat tracking algorithms and designing experimental protocols to analyze human rhythmic processing.

    Podobne kolokacje: