"design organisms" — Słownik kolokacji angielskich

design organisms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organizmy projektowe
  1. design czasownik + organism rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In this way, scientists are able to "design" (though, as yet, only to a very limited extent) organisms with particular characteristics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo