"design optimization" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): optymalizacja projektowa
  1. design rzeczownik + optimization rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is also called design optimization.

    Podobne kolokacje: