BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design one's Cathedral" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt czyjś Katedra
  1. design czasownik + cathedral rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Grace Church was designed by James Renwick Jr., who also designed St. Patrick's Cathedral.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo