"design methodology" — Słownik kolokacji angielskich

design methodology kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): metodologia projektowa
  1. design rzeczownik + methodology rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With this technology, the traditional design methodology is actually reversed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo