"design contest" — Słownik kolokacji angielskich

design contest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konkurs projektowy
  1. design rzeczownik + contest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1899, the university opened a national design contest for the new campus.

    Podobne kolokacje: