"design components" — Słownik kolokacji angielskich

design components kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składniki projektowe
  1. design czasownik + component rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These are tools designed for fishing other wireline components which have been dropped down hole.

    Podobne kolokacje: