"design coins" — Słownik kolokacji angielskich

design coins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): monety projektowe
  1. design czasownik + coin rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There he helped to design and produce commemorative coins.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo