"design a type" — Słownik kolokacji angielskich

design a type kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektuj typ
  1. design czasownik + type rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They were also innovative in designing a new type of stockade which could withstand a long siege.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo