"design a machine" — Słownik kolokacji angielskich

design a machine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektuj maszynę
  1. design czasownik + machine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result the brothers decided to design a machine, which would do a better job.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo