PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"deflect away" — Słownik kolokacji angielskich

deflect away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odchyl kurs daleko
  1. deflect czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He saw, incredibly, the small ship fire back, the first wave of the battleship's energy deflected up and away by some tremendous effort of shielding.

    Podobne kolokacje: