"defensive response" — Słownik kolokacji angielskich

defensive response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obronna odpowiedź
  1. defensive przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This energy source allows humans to enact defensive responses due to stress.

powered by  eTutor logo