"data port" — Słownik kolokacji angielskich

data port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dane port
  1. data rzeczownik + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are telephones and data ports in the waiting areas.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo