"dark image" — Słownik kolokacji angielskich

dark image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponury obraz
  1. dark przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He peered closer, saw the dark image of his head swell before him.

    Podobne kolokacje: