"dare refuse" — Słownik kolokacji angielskich

dare refuse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ośmiel się odmawiać
  1. dare czasownik + refuse czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "And it wouldn't dare refuse you," he answered whimsically.

    Podobne kolokacje: