"cruiser design" — Słownik kolokacji angielskich

cruiser design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łódź motorowa z kabiną projekt
  1. cruiser rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Germany took a lead in small cruiser design in the 1890s, building a class of fast cruisers copied by other nations.

    Podobne kolokacje: