BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"cricket star" — Słownik kolokacji angielskich

cricket star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda do krykieta
  1. cricket rzeczownik + star rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Flatter broke a story involving the examination of how one controversial cricket star delivers what would be the equivalent of a baseball pitch.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo