"courtroom setting" — Słownik kolokacji angielskich

courtroom setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustawienie sali sądowej
  1. courtroom rzeczownik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When animations are used in a courtroom setting, they should be carefully scrutinized.

    Podobne kolokacje: