Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"context-sensitive help" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "context-sensitive help" po angielsku

"context-sensitive help" — Słownik kolokacji angielskich

context-sensitive help kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc kontekstowa
  1. context-sensitive przymiotnik + help rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How To tab offering context-sensitive help depending on current selection and tool choice.

    Podobne kolokacje: