"complimentary drink" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpłatny napój
  1. complimentary przymiotnik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The menu is fixed at $24.95 with complimentary after-dinner drinks.

    Podobne kolokacje: