"compiler design" — Słownik kolokacji angielskich

compiler design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompilator projekt
  1. compiler rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He designed the simple programming language PL/0 to illustrate compiler design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo